Menü
Sepetiniz

Mağaza Kullanım Koşulları

Mağaza Kullanım Koşulları

www.hannemeryem.com alan adlı web sitesi (kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) EYMEN İNTERNET Teknolojiler A.Ş.(kısaca "hannemeryem.com" olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup; SİTE'nin tüm hakları hannemeryem.com'a aittir.

İşbu sözleşme kapsamında tanımlanan HANNEMERYEM.COM HİZMETLERİ’nden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Hannemeryem.com SİTE ÜYELİK KOŞULLARI'nı (kısaca "KOŞULLAR" olarak anılacaktır) kabul etmiş sayılır. HANNEMERYEM.COM HİZMETLERİ’nden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu KOŞULLAR'da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

İşbu KOŞULLAR, 06.12.2018 tarihinde SİTE üzerinden yayınlanarak, SİTE'yi kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.


1. TANIMLAR

"SİTE": Hannemeryem.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi

"HANNEMERYEM.COM HİZMETLERİ": ÜYE’ye ürünlerini sergileyebileceği ve satabileceği bir online mağaza altyapısının sunulmasını ve bu mağazanın diğer ödeme altyapısı sağlayıcıları veya ÜYE ile arasında sözleşme olan banka ya da bankaların ödeme sistemleri ile ilişkilendirilmesini, ÜYE’yi malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı koruma

"ÜYE(LER)": İşbu Sözleşme koşulları çerçevesinde HANNEMERYEM.COM HİZMETLERİ'nden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi

"LİNK": SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı

"İÇERİK(LER)": SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler


2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ÜYELER, HANNEMERYEM.COM HİZMETLERİ’nden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu KOŞULLAR'a, işbu KOŞULLAR'ın ayrılmaz parçası olan GİZLİLİK POLİTİKASI'na, Mağaza Sözleşmesi’ne ve Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.2. HANNEMERYEM.COM HİZMETLERİ’nden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. ÜYELER'in, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her ÜYE, www.hannemeryem.com'un ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla www.hannemeryem.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler veya ÜYELER tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı, www.hannemeryem.com'un işbirliği içinde bulunduğu kurumların, www.hannemeryem.com. çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. www.hannemeryem.com üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.4. ÜYELER, SİTE'yi kullanarak, www.hannemeryem.com'un, diğer ÜYELER’in ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. ÜYELER'in işbu KOŞULLAR 'a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.hannemeryem.com 'un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.5. ÜYELER, www.hannemeryem.com 'a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. www.hannemeryem.com ÜYELER tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden ÜYELER tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

ÜYELER Hannemeryem.com'un belirlediği Yasaklı Ürünler kapsamına giren ürün veya ürünleri dikkatli bir şekilde incelemeli ve bu kapsamdaki ürünleri listelememelidirler.Airbag ve ekipmanları

Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

Alkollü içecekler

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Askeri teçhizat

Canlı hayvan

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Dinleme cihazları

Hisse senedi, tahvil, bono

İnsan organları

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

Kopya ve bandrolsüz ürünler

Kültür ve tabiat varlıkları

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Promosyon ürünleri

Pornografik içerikli malzemeler

Radar dedektörleri

Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler

Resmi kıyafetler ve üniformalar

Sahte veya Replika ürünler

Şans oyunları biletleri

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Toplu elektronik posta adresi listeleri

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı yayınlar

Veteriner Tıbbi ÜrünlerYukarıda belirtilen ürünlerden bir veya birkaç tanesinin listelemeleri sonucunda, Hannemeryem.com ürün veya ürünleri erken bitirebilir ve/veya ÜYE’nin üyeliğini iptal edebilir. Bunun dışındaki sebepler:a) Kanuna aykırıdır.

b) Bir üçüncü şahsın telif hakkı, tescilli markası veya başka hukuki bir hakkına tecavüz ediyordur.

2.6. www.hannemeryem.com SİTE dahilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER 'i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. www.hannemeryem.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ÜYELER, www.hannemeryem.com 'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.hannemeryem.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü taktirde www.hannemeryem.com tarafından yapılabilir. www. hannemeryem.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYELER tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYELER 'e aittir.

2.7.  www.hannemeryem.com , SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.8. SİTE'de, www.hannemeryem.com’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilemez.

Satıcılar, Kullanıcı Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, listeledikleri ürünün niteliğinden sorumludurlar.

Stoklu girdiğiniz ürünlerde, stok olduğu varsayımıyla alıcılardan ödeme alınır.

Satıcılar, ödemesi yapılmış bir ürünü satmakla sorumludurlar.

Satıcılar, alıcıların memnuniyetini sağlamakla yükümlüdür. Ürünleri sürekli iade edilen ve ürünleri hakkında şikayet gelen bir satıcının üyeliği, yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir veya iptal edilebilir.

Satıcılar, ürün listelerken Hannemeryem.com’un kurallarına uyacaklarını önceden kabul etmiş sayılırlar.


3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE'nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar - hepsi birden " www.hannemeryem.com'un telif haklarına tabi çalışmaları" olarak anılacaktır) www.hannemeryem.com'a ait ve/veya www.hannemeryem.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. ÜYELER, www.hannemeryem.com hizmetlerini, www.hannemeryem.com bilgilerini ve www.hannemeryem.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.hannemeryem.com'un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu KOŞULLAR dahilinde www.hannemeryem.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, ÜYELER, www.hannemeryem.com 'un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

www.hannemeryem.com , işbu KOŞULLAR dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, www.hannemeryem.com hizmetleri, www.hannemeryem.com bilgileri, www.hannemeryem.com 'un telif haklarına tabi çalışmaları, www.hannemeryem.com  ticari markaları, www.hannemeryem.com ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SİTE 'de ÜYE tarafından yüklenen her türlü yazılı ve görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları ÜYE'ye ait olup, ÜYE www.hannemeryem.com'a söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. ÜYELER, diğer ÜYELER tarafından Site'ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. ÜYELER, diğer ÜYELER tarafından Site'ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.


4. GİZLİLİK POLİTİKASI

HANNEMERYEM.COM, SİTE 'de, ÜYELER’le ilgili bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. HANNEMERYEM.COM, ÜYELER’e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.


5. DEĞİŞİKLİKLER

www.hannemeryem.com,